Elektronikus fizetési meghagyás

Ellentmondás hiányában hónapokig tartó bírósági eljárás nélkül, akár három hét alatt jogerős végzéshez juthat.

Elektronikus úton, egyszerűen indítható végrehajtás

Elektronikus fizetési meghagyás

A leggyorsabb és leginkább költségkímélő megoldás követelésének érvényesítésére az elektronikus fizetési meghagyásos eljárás.

„FMH” eljárás

A 2009. évi L. törvény megteremtette az elektronikus ún. „fmh” eljárás lehetőségét.

2010. július 1-től

2010. július 1-től kizárólag „fmh” eljárásban érvényesíthető a pénz fizetésére irányuló lejárt követelés, ha a kötelezettnek van ismert belföldi lakóhelye vagy tartózkodási helye, illetve székhelye, és amelynek összege a hárommillió forintot nem haladja meg.

3M Ft

A hárommillió forintot meghaladó követeléseket is ebben az eljárásban célszerű érvényesíteni, hiszen a bírósági peres eljárásnál sokkal gyorsabb, egyszerűbb és olcsóbb peren kívüli eljárásról van szó.

Hatálya

Ha a kibocsátott meghagyást ellentmondással határidőn belül nem támadták meg, annak ugyanolyan hatálya van, mint a jogerős ítéletnek. A végrehajtási kérelmet szintén elektronikus úton kell benyújtani.

A végrehajtási lap az önálló bírósági végrehajtó hatáskörébe tartozó ügyben elektronikus közokiratként kerül kiállításra.

Közjegyző előtt

Az eljárás közjegyző, mint hatóság előtt folyik. A Magyar Közjegyzői Kamara internetes oldala a www.mokk.hu címen érhető el.

Az országos irodahálózatunkban szereplő ügyvédek jogosultak a minősített elektronikus benyújtásra, és az ehhez szükséges technikai feltételekkel is rendelkeznek.

Jogi személyek

Jogi személyek (pl. cégek) csak elektronikus úton kezdeményezhetik az eljárást, amelyhez minősített elektronikus benyújtásra van szükség.

Esetükben papír alapon, szóban, vagy egyszerű elektronikus levélben (e-mailben) nem nyújtható be kérelem vagy ellentmondás.

Tények

Követelések érvényesítése

A leggyorsabb és leginkább költségkímélő megoldás követelésének érvényesítésére az elektronikus fizetési meghagyásos eljárás. Nincs ennél gyorsabb és kedvezőbb díjazású követelés behajtási eszköz, ahol ellentmondás hiányában hónapokig tartó bírósági eljárás nélkül, akár három hét alatt jogerős végzéshez juthat. Ezen kívül elektronikus úton egyszerűen indítható végrehajtás is könnyíti ezt a peren kívüli eljárást.

Ellentmondást szeretne benyújtani?

Fizetési meghagyást szeretne benyújtani?

Kérdése van? Segítünk!

Micimaci.hu - Értékteremtő Gyermekkönyvek
Szerződésminták - ügyvéd nélkül
Micimaci.hu - Értékteremtő Gyermekkönyvek
Szerződésminták - ügyvéd nélkül