elektronikus fizetÉSI MEGHAGYÁS 2010 - 2016

A leggyorsabb és leginkább költségkímélő megoldás követelésének érvényesítésére az elektronikus fizetési meghagyásos eljárás. Nincs ennél gyorsabb és kedvezőbb díjazású követelés behajtási eszköz, ahol ellentmondás hiányában hónapokig tartó bírósági eljárás nélkül, akár három hét alatt jogerős végzéshez juthat. Ezen kívül elektronikus úton egyszerűen indítható végrehajtás is könnyíti ezt a peren kívüli eljárást.

Tekintse át honlapunkat, ahol az eljárási szabályokkal és az eljárás költségeivel, várható időtartamával is megismerkedhet.

A 2009. évi L. törvény megteremtette az elektronikus ún. "fmh" eljárás lehetőségét.

2010. július 1-től kizárólag fmh eljárásban érvényesíthető a pénz fizetésére irányuló lejárt követelés, ha a kötelezettnek van ismert belföldi lakóhelye vagy tartózkodási helye, illetve székhelye, és amelynek összege az egymillió forintot nem haladja meg. Az egymillió forintot meghaladó követeléseket is ebben az eljárásban célszerű érvényesíteni, hiszen a bírósági peres eljárásnál sokkal gyorsabb, egyszerűbb és olcsóbb peren kívüli eljárásról van szó.

Ha a kibocsátott meghagyást ellentmondással határidőn belül nem támadták meg, annak ugyanolyan hatálya van, mint a jogerős ítéletnek. A végrehajtási kérelmet szintén elektronikus úton kell benyújtani.
A végrehajtási lap az önálló bírósági végrehajtó hatáskörébe tartozó ügyben elektronikus közokiratként kerül kiállításra..

Az eljárás közjegyző mint hatóság előtt folyik. A Magyar Közjegyzői Kamara internetes oldala a www.mokk.hu címen érhető el. Jogi személyek (pl. cégek) csak elektronikus úton kezdeményezhetik az eljárást, amelyhez minősített elektronikus benyújtásra van szükség. Esetükben papír alapon, szóban, vagy egyszerű elektronikus levélben (e-mailben) nem nyújtható be kérelem vagy ellentmondás. Az országos irodahálózatunkban szereplő ügyvédek jogosultak a minősített elektronikus benyújtásra, és az ehhez szükséges technikai felételekkel is rendelkeznek. (Ügyvédek)

Első lépésként töltse ki az alábbi űrlapot! Az űrlap kitöltése nem megbízás, elküldésével semmilyen anyagi vagy egyéb kötelezettséget nem vállal.

  Fizetési meghagyás nyomtatvány 2010 kitöltése on-line
  FIZETÉSI MEGHAGYÁS NYOMTATVÁNY letöltése

Gyakran ismételt kérdések

  Mi az e-fizetési meghagyás?
     
  Mi az eljárás menete?
     
  Mennyibe kerül az eljárás?
     
  Milyen iratokat kell vinnem?
     
  Mikorra látok valamit a követelésemből?
     
  Ellentmondás
     
  Ellentmondás fizetési meghagyással szemben (formanyomtatvány)
     
  Hogyan hajtható végre a jogerős meghagyás?
     
  Európai fizetési meghagyásos eljárás
     
  Milyen követelésekre nem alkalmas az elektronikus fmh eljárás?
     
  Egyéb jogos eszközök az igényérvényesítésre
     
  Ki képvisel az eljárásban?
     
  Kapcsolat
     
     
A fizetési meghagyásos eljárásban történő közreműködés jogi szolgáltatás, amelyet gazdasági társaságok (így különböző kft-k vagy egyéb cégek) nem végezhetnek, ezzel ugyanis a zugírászat bűncselekményt valósítják meg.

A
törvény szerint jogi képviseletet fizetési meghagyásos ügyben csak ügyvéd láthat el.

A fizetesi-meghagyas.hu portálon Ön közvetlenül ügyvédekkel áll kapcsolatban, így nem lehet áldozata és részese sem a zugírászatnak, és az ügyvédi szolgálatás garanciáira (pl. felelősségbiztosítás) is számíthat.